Widły do wózka widłowego - popularne fakty i mity!

  • 21.03.2019, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Widły do wózka widłowego - popularne fakty i mity!
Widły do wózka widłowego stanowią najbardziej charakterystyczny element jego budowy, który stał się na tyle rozpoznawalny, że miał wpływ bezpośrednio na nazwę tych urządzeń. Pomimo, iż na rynku dostępne są liczne wymienne elementy osprzętu, widlaki wciąż wybierane są właśnie ze względu na praktyczne widły. W poniższym artykule zaprezentujemy garść najbardziej popularnych faktów i mitów na temat wideł do wózków widłowych. Jesteście ciekawi, czy umieli byście rozprawić się ze wszystkimi?

Widły stosuje się zarówno w wózkach paletowych, jak i widłowych. Mają one za zadanie sprawne i stabilne podniesienie ładunku (zwykle umieszczonego na palecie (ale niekoniecznie) w celu jego przetransportowania.

Wszystkie widły mają taką samą budowę

MIT. Oczywiście, nie wszystkie widły do wózków widłowych mają taką samą budowę. Elementy te różnią się między sobą zarówno sposobem mocowania, jak i długością. Jeśli chodzi o typ mocowania, wyróżnić można m.in: widły zawieszane, przykręcane, zaczepiane czy wysuwane.
Natomiast w przypadku długości, jaką zwykle charakteryzują się te elementy - jest to standardowo od 1000mm do 16000mm, choć zdarzają się oczywiście wyjątki w postaci krótszych czy dłuższych wideł, do prac w niestandardowych, nietypowych warunkach.
Ponadto, widły do wózków widłowych mogą także różnić się między sobą, wyróżnia się, np.:
- widły z powierzchnią antypoślizgową;
- widły składane i wysuwane;
- widły odwrócone;
- widły wyposażone w wagę.
Oczywiście podstawą doboru właściwych wideł do wózka widłowego jest określenie klasy karetki pojazdu, bez którego zakup odpowiednich wideł jest niemożliwy. Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo dobrać widły do wózka widłowego, kliknij tutaj.

Widły nie zużywają się

MIT. Jak każdy element, także i widły, często i intensywnie eksploatowane - zużywają się, ścierają. Aby zachować bezpieczeństwo wykonywanych zadań, należy sprawdzać ich stan techniczny, a w razie konieczności - wymienić je.
Jak zmierzyć zużycie wideł do wózka widłowego? W tym celu niezbędne będzie użycie specjalnego urządzenia pomiarowego lub jeśli się go nie posiada - zwykłej, standardowej suwmiarki. Pomiaru dokonuje się na odcinku 50mm, a starcie nie powinno przekraczać 10% oryginalnej szerokości widły ( przy jednoczesnym założeniu, że nie może być większe niż 5mm).


Udźwig wideł sumuje się na udźwig całkowity

PRAWDA. W celu dobrania odpowiednich wideł do wózka widłowego, należy zwracać uwagę nie tylko na właściwą klasę karetki wideł, ale także na udźwig wideł. Suma udźwigu dwóch wideł powinna równać się udźwigowi maksymalnemu wózka.
W praktyce oznacza, to że jeśli wartość maksymalnego udźwig pojazdu wynosi 2 tony, to każda z wideł powinna mieć udźwig maksymalny - 1 tonę.

Stan techniczny wideł do wózka widłowego podlega kontroli

stan widel do wozka podlega kontroli

PRAWDA. Widły do wózka widłowego, tak samo jak inne elementy budowy pojazdu, podlegają regularnej kontroli inspektoratu Urzędu Dozoru Technicznego. Co sprawdza się podczas kontroli technicznej wideł zamontowanych na karetce wózka:
- czy oznaczenia na widłach są zgodne z dokumentacją i Świadectwem Zgodności;
- jakie jest zużycie wideł;
- czy widły posiadają widoczne uszkodzenia (pęknięcia, wybrzuszenia itd);
- czy odchylenie powierzchni wideł względem dwóch osi nie przekracza 0,5% długości kła wideł lub wysokości trzonu wideł;
- czy kąt rozwarcia wideł nie przekracza o więcej niż 3% swojej oryginalnej wartości.
W przypadku, gdy osoba dokonująca kontroli uzna, iż stan techniczny wideł jest niewłaściwy i zagraża pracownikom, może nawet podjąć decyzję o wstrzymaniu zezwolenia na eksploatację wózka, do czasu usunięcia usterki oraz wymiany wadliwych elementów.

Większą długość wideł można osiągnąć nakładając na nie przedłużki

PRAWDA. Właśnie w celu zwiększenia długości roboczej wideł zostały wymyślone elementy nazywane przedłużkami. Ich sposób działania oraz montażu jest prosty i nieskomplikowany. Wyróżnia się dwa główne rodzaje przedłużek do wideł:
z profilu otwartego;
z profilu zamkniętego.
Pierwsze z nich są puste od spodu, natomiast drugie wykonuje się z pełnego profilu. Przedłużki otwarte są wprawdzie tańsze, natomiast zdecydowanie lepszą jakością charakteryzują się elementy wykonane z zamkniętego profilu. Są bardziej odporne na starcia i solidniejsze.

Przedłużki wydłużają widły na dowolną długość

MIT. Widły nie mogą być wydłużane w nieskończoność. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody użytkowania, zaleca się, aby długość widły stanowiącej podstawę dla przedłużki, wynosiła minimum 60% długości tej drugiej.
Oznacza to, że:
- przedłużki o długości 1500mm powinny być zakładane na widły o długości minimalnej 900mm;
- przedłużki o długości 2000mm powinny być zakładane na widły o długości minimalnej 1200mm;
- przedłużki o długości 3000mm powinny być zakładane na widły o długości minimalnej 1600mm.
Zastosowanie zbyt długich przedłużek na widły mogłoby skutkować upadkiem towaru, dlatego jest to nie tylko niewskazane, ale zabronione.

Przedłużki na widłach mogą być montowane tylko przez profesjonalnego serwisanta

MIT. Nie trzeba posiadać żadnych wyjątkowych uprawnień (np. konserwatorskich), aby montować przedłużki na widłach. Może się tego podjąć właściwie każdy operator wózka widłowego.
W celu montażu przedłużek, należy unieść widły do wózka widłowego na wysokość około 1 metra, a następnie zamocować na nich elementy (oczywiście, silnik wózka nie może być w tym czasie uruchomiony). Warto zwrócić szczególną uwagę na poprawne zamontowanie i zabezpieczenie przedłużek. Od razu po ich założeniu można przystąpić do pracy.
A jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia serwisu wózków, znajdziesz je tutaj.

Podsumowanie

widly do wozka widlowego podsumowanie

Widły do wózka są bardzo ważnym elementem jego budowy i wyposażenia. Zaprojektowane z myślą o unoszeniu i transportowaniu palet, idealnie sprawdzają się w tym zadaniu aż po dziś dzień.
Jednak warto wiedzieć, iż w dowolnym momencie można zastąpić je osprzętem, który jest w stanie całkowicie zmienić dotychczasowy charakter pojazdu. Dowolny osprzęt do wózków widłowych znajdziesz tutaj.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: