Co z opłatami za śmieci w czasie epidemii? Miasto Elbląg odpowiada!

  • 06.04.2020, 14:14
  • www.expresselblag.pl | wiadomości i informacje z Elbląga | dodaj portal do ulubionych
Co z opłatami za śmieci w czasie epidemii? Miasto Elbląg odpowiada!
Informujemy o wprowadzeniu kolejnego ułatwienia dla przedsiębiorców, których szczególnie dotyka pandemia koronawirusa i trwający stan zagrożenia epidemicznego. Firmy, które musiały tymczasowo zamknąć swoje lokale nie będą płacić za odbiór odpadów jeśli złożą stosowną deklarację do 10 kwietnia.

 

Elbląscy przedsiębiorcy ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy musieli zamknąć swoją działalność gospodarczą na skutek wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DzU z 2020 r., poz. 433), wobec nie wytwarzania w nich odpadów komunalnych nie muszą w czasie zamknięcia lokali wnosić opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli złożą stosowną deklarację.

Informujemy, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje sytuację, w której na terenie danej nieruchomości nie powstają odpady komunalne zgodnie z brzmieniem 6m ust. 2 ww. ustawy: „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości - Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Druki są dostępne w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Elbląg: http://gok.elblag.eu/s/16/deklaracje

Deklarację można złożyć poprzez:

załatwianie spraw on-line ( formularze ePUAP ) - deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów
za pośrednictwem poczty polskiej
w Urzędzie Miejskim w Elblągu (punkt informacyjny)

Dokumenty można wypełnić odręcznie lub komputerowo, a prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, w skutek którego część lokali użytkowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Elbląg została zamknięta, informujemy, iż na czas trwania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg ww. terminu do dokonania przez Stronę czynności przewidzianych przepisami prawa administracyjnego zostanie zawieszony na czas trwania epidemii.

W związku z powyższym właściciele zamkniętych lokali w okresie epidemii nadal mogą złożyć deklarację, lecz wyżej określony termin zostaje zawieszony na czas trwania epidemii.

Źródło: UM Elbląg

 

www.expresselblag.pl | wiadomości i informacje z Elbląga | dodaj portal do ulubionych

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe