Zrozum jak mówię

  • 16.01.2020, 11:59
  • www.expresselblag.pl | wiadomości i informacje z Elbląga | dodaj portal do ulubionych
SOSW nr 1 jest szkołą otwartą na nowe działania edukacyjne, biorącą udział w wielu projektach zewnętrznych, opracowującą i wcielającą w życie własne, innowacyjne programy, podnosząc tym samym kompetencje nauczycieli i uczniów.

Kolejnym wyzwaniem od 02.09.2019r. do 01.01.2021r. jest realizowany w ośrodku projekt „Zrozum jak mówię”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Wartość projektu to 77806.45 zł

W placówce naukę pobierają uczniowie w różnym wieku, o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Każdy nasz wychowanek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Każdy nauczyciel powinien więc tworzyć nowe, ciekawe zajęcia, które będą rozwijać u uczniów motywację do nauki, do porozumiewania się z drugą osobą, komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych, które wreszcie zaopatrzą uczniów w wiedzy i umiejętności, pozwalające mu w przyszłości prawidłowo funkcjonować
w społeczeństwie.

Uczestnictwo w projekcie, da szansę nauczycielom unowocześnić warsztat pracy właśnie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie niemówiącym z zaburzeniami sensorycznymi oraz dzieckiem z autyzmem, opartych na stymulacji wielozmysłowej oraz wykorzystaniu narzędzi TIK. Rezultatem projektu będzie przede wszystkim wzrost kompetencji kluczowych i komunikacyjnych u uczniów i kadry pedagogicznej.

Należy pamiętać, że ważnym czynnikiem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest również poziom motywacji samych nauczycieli oraz terapeutów, prowadzących zajęcia. Długotrwała i ciężka praca z dzieckiem, której wyraźne wyniki często są zauważalne po dłuższym czasie, bardzo mocno wpływa na jakość realizowanych obowiązków oraz wydajność prowadzących. Wzbogacenie wachlarza interwencji terapeutycznych oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem
z pewnością będzie miało wpływ na kształtowanie właściwych postaw nauczycieli oraz ograniczenie syndromu wypalenia zawodowego. Ogromny zatem wpływ na tę sytuację będzie miało podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce, w kontekście zrozumienia przekazu ucznia, tj. jego mowy ciała, jak i wspomagania się przez niego komunikacją alternatywną z wykorzystaniem technologii elektronicznej, które zwiększą atrakcyjność zajęć, zarówno dla samego nauczyciela, jak i wychowanka.

 

Obecnie, w ramach projektu, realizowany jest kurs z języka angielskiego oraz przygotowania kulturowego dla nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach zagranicznych. W lipcu 2020r. dziewięciu nauczycieli z ośrodka będzie uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych. Jedna mobilność obejmie czworo nauczycieli i będzie miała miejsce we Włoszech, druga natomiast- pięciu nauczycieli i odbędzie się do Portugalii. Każdy z kursów, będzie prowadzony w języku angielskim.

Zagadnienia, jakie zostaną poruszone, to m.in:

-zrozumienie i identyfikacja najczęstszych problemów w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. problemów sensorycznych

-konkretne, praktyczne metody i sposoby pomocy dziecku w nauce i rozwoju

-technologie wspomagające dla edukacji

-wpływ użycia AT na edukację osób z SPE

-AT dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami fizycznymi

-AT dla potrzeb edukacyjnych uczniów z wadami wzroku

-AT dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami słuchu

-AT dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami mowy i języka

-AT dla potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami poznawczymi

Udział nauczycieli w kursach, pozwoli :

- w szerszym zakresie włączyć rodziców w proces nauczania i terapii ich dzieci,

- poznać europejskie standardy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, w celu unowocześnienia własnego warsztatu pracy,

-udoskonalić stosowane metody, techniki i formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi m.in. z wykorzystaniem technologii ICT/TIK,

-rozwinąć i wzmocnić kompetencje zawodowe nauczycieli, także w zakresie umiejętności językowych.

Wybrane przez kadrę pedagogiczną szkolenia są związane z potrzebami rozwojowymi placówki, pomogą lepiej kształcić uczniów, tworzyć im warunki do optymalnego rozwoju. Zatem projekt przyczyni się do znacznego polepszenia jakości nauczania w naszej szkole oraz do wprowadzenia w życie naszej wizji SOSW.

 

Podsumowaniem projektu będzie organizacja konferencji dla nauczycieli z innych placówek specjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, podczas której nauczyciele SOSW nr 1 podzielą się doświadczeniem zdobytym podczas mobilności, a które będą wykorzystywać w codziennej pracy.

 

- informacja nadesłana 

 

 

 

 

 

 

www.expresselblag.pl | wiadomości i informacje z Elbląga | dodaj portal do ulubionych

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe