Globalna perspektywa i lokalny rozwój

  • 11.10.2019, 13:12
  • www.expresselblag.pl | wiadomości i informacje z Elbląga | dodaj portal do ulubionych
Globalna perspektywa i lokalny rozwój
W nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 13 października, jako wyborcy zdecydujemy o kierunkach rozwoju naszego miasta i regionu na następne cztery lata. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym jest po pierwsze oddanie głosu, bo to dzięki temu prawu mamy wpływ na losy naszego państwa i naszej małej ojczyzny.

Decyzję co do kandydata każdy z nas podejmuje zgodnie ze swoimi opiniami i poglądami. Jednakże wśród osób kandydujących z okręgu numer 34, który obejmuje między innymi Elbląg, warto zwrócić uwagę na czwartą pozycję na liście Koalicji Obywatelskiej. Z tego miejsca startuje Poseł Piotr Cieśliński.

W pracy w parlamencie Piotr Cieśliński zajmuje się głównie tematami związanymi z nowymi technologiami i przyszłością miast. W kończącej się kadencji Sejmu sprawował między innymi funkcję przewodniczącego Podkomisji Stałej do Spraw Polityki Rozwoju Inteligentnych Miast i Elektromobilności, wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Był także członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a także Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

- Działanie na rzecz wdrażania technologii inteligentnych miast to jeden z głównych obszarów mojej pra-cy w Sejmie. Technologia ma służyć społeczeństwu, a nie odwrotnie. Mówiąc wprost to dziś decydujemy jak będzie wyglądało nasze miasto w przyszłości. Dlatego byłem organizatorem posiedzenia Podkomisji zajmującej się elektromobilnością w Elblągu i mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli się spotykać wspólnie podróżując takimi autobusami po naszym mieście - mówi Piotr Cieśliński.

W sejmie jest jednym z najaktywniejszych posłów i ma na swoim koncie ponad 215 interpelacji w taki sprawach jak budowa kanału na Mierzei Wiślanej, budowa nowych linii kolejowych w regionie Warmińsko-Mazurskim czy refundacji kosztów leczenia rdzeniowego zaniku mięśni.

Działa też bardzo aktywnie na rzecz wsparcia polskich firm, które są istotnym elementem rozwoju gospodarki naszego regionu. Jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Drobiarstwa czynnie wpierał polskich producentów w dążeniu do rozwoju topowej polskiej branży, co przełożyło się miedzy-innymi na otwarcie chińskiego rynku na produkty drobiowe z Polski w 2018 roku.

- Jest dla mnie rzeczą podstawową by moje działania przekładały się na rozwój regionu, który mam zaszczyt reprezentować. W moim przekonaniu podziały polityczne są drugorzędne z perspektywy pracy dla mieszańców Elbląga jak i całego regionu. Dlatego staram się by przekop Mierzei Wiślanej łączył się z za-gwarantowaniem środków na pogłębienie Portu w Elblągu. Interweniowałem w tej sprawie u Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Będę wciąż zabiegał o właściwą realizację tej inwestycji, bo sam przekop to nie wszystko. By wykorzystać nasz potencjał potrzebujemy pełnego programu inwestycyjnego. Ta sprawa jest dla mnie priorytetem - wyjaśnia Piotr Cieśliński.

Wśród spraw najważniejszych dla regionu na rzecz których chce pracować w następnej kadencji sejmu Piotr Cieśliński wymienia między innymi, przywrócenie Małego Ruchu Granicznego, który w istotny sposób przekładał się na wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Jest też zdecydowanym orędownikiem rozwoju połączeń kolejowych w regionie, w tym nowych połączeń związanych z budową Centralnego Portu Lotniczego. Jest też głęboko przekonany o istotności odpowiedniego dofinansowania Wojska Polskiego, które przełoży się na rozwój lokalnej gospodarki, a tak że przywrócenia mu odpowiedniego poszanowanie i rangi, które zostało nadszarpnięte przez polityczne rozgrywki ostatnich lat.

 

Razem udało nam się osiągnąć sporo sukcesów w mijającej kadencji. Nie mam jednak wątpliwości, że wiele mam jeszcze do zrobienia. Elbląg wraz z regionem Warmińsko-Mazurskim ma ogromny potencjał, którego podstawą są jego mieszkańcy. których miałem zaszczyt reprezentować. Mam nadzieję, że moje działania w dostrzegalny sposób przełożyły się na rozwój naszego regionu. Praca parlamentarzysty jest dla mnie służbą i mam nadzieję, że moja praca na rzecz regionu i kraju jest dla mieszkańców Elbląga dobrym argumentem by naszą współpracę kontynuować przez następne cztery lata - podsumowuje Piotr Cieśliński.

 

--- materiał sfinansowany ze środków KW Platforma Obywatelska ----

www.expresselblag.pl | wiadomości i informacje z Elbląga | dodaj portal do ulubionych

Podziel się:Pozostałe