"Lokalne działanie to dla mnie podstawa"

  • 11.10.2019, 09:52
  • www.expresselblag.pl | wiadomości i informacje z Elbląga | dodaj portal do ulubionych
"Lokalne działanie to dla mnie podstawa"
Piotr Cieśliński to najaktywniejszych poseł w regionie. Doświadczony i skuteczny parlamentarzysta, intensywnie działający na rzecz naszego regionu.

- W pracy w parlamencie moja praca koncentruje się głównie na tworzeniu podstaw do budowy nowoczesnych rozwiązań, które będą sprzyjały mieszkańcom małych miast jak i dużych aglomeracji. Jakość tworzonych przez nas rozwiązań będzie miała bezpośredni wpływ na to, jak będzie wyglądało nasze życie w nie-dalekiej przyszłości. Mówiąc wprost, stworzenie odpowiednich warunków, które nastawione są na mieszkańców i ich potrzeby, jest głównym gwarantem, że rozwiązania, które pojawią się za rok czy nawet za pięć lat będą najlepsze - mówi Piotr Cieśliński o swojej pracy w Sejmie.

W obecnym Sejmie VIII kadencji Piotr Cieśliński jest przewodniczącym Podkomisji Stałej do Spraw Polityki Rozwoju Inteligentnych Miast i Elektromobilności, członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Piotr Cieśliński pracował również w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Poseł Cieśliński w swojej pracy na rzecz regionu stara się również budować nowe przedsięwzięcia, które prze łożą się na miejsca pracy i rozwój gospodarczy . Obecnie czyni starania, na rzecz wdrożenia do elbląskiej komunikacji miejskiej autobusów niskoemisyjnych.

Do sukcesów zaliczyć może także otwarcie chińskiego rynku dla polskiego sektora drobiarskiego. Jest to efekt prac w Parlamentarnym Zespole ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki, którego jest przewodniczącym.

- Działania lokalne to dla mnie podstawa. Jestem głęboko przekonany, że sprawowanie mandatu posła na Sejm jest przede wszystkim służbą dla społeczności z mojego okrę gu wyborczego. Nie rozgraniczam tu mieszkańców na swoich wyborców i tych, którzy głosowali na innych kandydatów. Dlatego biuro poselskie mojego zespołu jest otwarte dla wszystkich, tak by nasze wspólne działania mogły przekładać si ę bezpośrednio na rozwój regionu - mówi Piotr Cieśliński, kandydat na posła z listy Kolacji Obywatelskiej.

W przyszłej kadencji zamierza nadal działać na rzecz budowy kanału na Mierzei Wiślane, wraz z pogłębieniem Portu w Elblągu. Kluczowe jest również przywrócenie Małego Ruchu Granicznego.

Poseł Piotr Cieśliński wielokrotnie zabiegał w Sejmie o realizację tych projektów.

 

----- materiał sfinansowany ze środków KW Platforma Obywatelska ----

www.expresselblag.pl | wiadomości i informacje z Elbląga | dodaj portal do ulubionych

Podziel się:Pozostałe